სატესტოasdasd სრულად ნახვა

ინტერნეტ პაკეტები

უკაბელო სტანდარტი

25m/ თვე
 • 3-5 მბ/წ სიჩქარის ინტერნეტი
 • ულიმიტო ინტერნეტ ტრაფიკი
 • ულიმიტო კომპიუტერი

უკაბელო პრემიუმი

40m/ თვე
 • 6-8 მბ/წ სიჩქარის ინტერნეტი
 • ულიმიტო ინტერნეტ ტრაფიკი
 • ულიმიტო კომპიუტერი

საკაბელო სტანდარტი

20m/ თვე
 • 10 მბ/წ სიჩქარის ინტერნეტი
 • ულიმიტო ინტერნეტ ტრაფიკი
 • ულიმიტო კომპიუტერი

საკაბელო პრემიუმი

35m/ თვე
 • 20 მბ/წ სიჩქარის ინტერნეტი
 • ულიმიტო ინტერნეტ ტრაფიკი
 • ულიმიტო კომპიუტერი

პაკეტი I

50m/ თვე
 • 4 მბ/წ სიჩქარის ინტერნეტი
 • ულიმიტო ინტერნეტ ტრაფიკი
 • ულიმიტო კომპიუტერი

პაკეტი II

100m/ თვე
 • 6 მბწ სიჩქარის ინტერნეტი
 • ულიმიტო ინტერნეტ ტრაფიკი
 • ულიმიტო კომპიუტერი

პაკეტი III

150m/ თვე
 • 8 მბ/წ სიჩქარის ინტერნეტი
 • ულიმიტო ინტერნეტ ტრაფიკი
 • ულიმიტო კომპიუტერი

პაკეტი IV

200m/ თვე
 • 10 მბ/წ სიჩქარის ინტერნეტი
 • ულიმიტო ინტერნეტ ტრაფიკი
 • ულიმიტო კომპიუტერი