მიკრონეტის შესახებ


VPS


ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ორგანიზაცია ან პირი საჭიროებს პირად სერვერს,მაგრამ ინტერნეტ პროვაიდერ კომპანიას არა აქვს რესურსი ან უნარი ამის გაკეთების ფიზიკურ სერვერზე, ჩვენ შეგვიძლია ეს მოთხოვნა დავუკმაყოფილოთ მომხმარებელს ,რესურსები განთავსდებიან უფრო მძლავრ სერვერებზე. ამ სერვისის ფასის გამოსათვლელად გამოიყენეთ ქვემოთ განთავსებული კალკულატორი.ჩვენი პარტნიორები.